Articles i vídeos


 

La educación emocional en la formación del profesorado

Davant de l'idea que l'educació ha de preparar a les persones per a la vida, Rafael Bisquerra, en el seu article La educacón emocional en la formación del profesorado de la Revista científica Interuniversitaria de Formación de Profesorado, exposa la importància de l'educació emocional, els seus objectius i continguts i, també, posa èmfasi en com hauria de ser la formació del professorat en aquest àmbit per tal de poder implantar programes de qualitat a les escoles.  

L'autor parla de la consciència emocional, de la regulació de les emocions, de la motivació i de les habilitats socio-emocionals, entre d'altres, com a competències emocionals que s'han de poder desenvolupar en els infants i que han de perdurar al llarg de les seves vides.  

A continuació, afirma que hi ha pocs programes de formació de mestres pel que fa a l'educació emocional i, per tant, proposa una assignatura d'Educació Emocional en la formació inicial del professorat, tant d'Educació Infantil i Primària com de Secundària. A més, creu que no n'hi ha prou amb aquesta formació inicial, sinó que remarca la importància de la formació contínua dels docents i dóna una sèrie d'orientacions pràctiques per treballar l'educació emocional.   

Des del meu punt de vista, i d'acord amb l'autor, calen més programes de formació docent per tal de poder treballar l'educació emocional a l'escola ja que, com es veu amb el nostre blog, es tracta d'un tema molt important que pot ajudar als infants a augmentar el seu benestar personal i social. 


Sandra Coto Bernal

Amb ulls de nen - AMOR

Quan ets petit què vol dir estimar? Tots els amors són iguals? 
Parlar de l’amor, tant per adults com per a infants, és un tema complex i abstracta. Gairebé tothom coincideix en què no només hi ha un tipus d’amor, sinó milers.  

En el següent vídeo del programa Amb ulls de nen de Tv3 ens fa reflexionar sobre l’amor, tot partint des del punt de vista dels nens i nenes. En aquest, els infants donen a conèixer les seves idees sobre estimar, sentir, enamorar-se... i, també, com estimen i se senten estimats per als adults i els seus iguals. 

Aquest capítol del programa ens mostra clarament la gran diversitat d’opinions sobre l’amor que tenen els més petits, com ho interpreten i, sobretot, com ho viuen en el seu dia a dia. 

Finalment, cal destacar la gran capacitat emocional que tenen els infants. L’amor dels nens i les nenes no necessita explicacions externes, ja que per a ells; l’amor no té per què està justificat. És a dir, els infants, estimen perquè és una necessitat de la seva dimensió emocional i una funció que els ajuda a protegir les seves emocions. 


 

Ana Pons Coll

La Educación Emocional en Educación Infantil   

En el següent article, Èlia López Cassà; mestra d'Educació Infantil i Primària; Psicopedagòga i Doctora a la Universitat de Barcelona, ens permet endinsar-nos dins el marc de l’Educació Emocional en Educació Infantil. Aquesta requereix molta formació prèvia per part dels professionals, ja que posar a la pràctica l’Educació Emocional no és plantejar qualsevol tipus d’activitat; sinó que és desenvolupar actituds i formes d’expressió on l’educador/a tingui en compte l’exemple que dóna als infants.

Segons molts autors com Bowlby, 1982; Parke & Al., 1981; emfatitzen sobre la gran importància del vincle afectiu que es crea entre el bebè i els seus pares, ja que aquest és la base principal de les posteriors relacions socials i de la personalitat del nen/a, entre d’altres. 

L’educació tradicional sempre ha donat més importància al coneixement que a les emocions, en lloc de tenir en compte els dos aspectes conjuntament i necessaris.

Així doncs, en aquest article, l’autora Èlia López Cassà, ens presenta diferents activitats que es poden realitzar amb infants del segon cicle d’Educació Infantil per treballar l’Educació Emocional, tot tenint en compte els objectius, la metodologia i l’avaluació en cada una d’aquestes propostes didàctiques.  


 Ana Pons Coll
 

Documental Educació Emocional


¿Pienso, luego existo? ¡SIENTO, LUEGO EXISTO! La ment i el cor estan connectats.
En aquest petit documental sobre l'educació emocional, enregistrat al Col·legi Sagrada Família de Gavà , Luz Guerrero, mestra i màster en Educació Emocional, ens ensenya com es poden treballar les emocions a l'Educació Infantil i ens explica, creient totalment en les seves paraules, com n'és d'important fer-ho. 

Com bé diu, en les nostres escoles sempre s'ha valorat molt el coeficient intel·lectual i les habilitats per aprendre conceptes. Tot i això, necessitem fer una revolució en l'educació: el món està canviant constantment i els nens que tenim ara són del 3r mil·lenni. Des del meu punt de vista, la majoria d'escoles encara són del 2n. 

Al llarg del documental podem agafar algunes idees per treballar les emocions a l'aula. Veiem, per exemple, com podem fer que els nens i nenes s'autoregulin a través de la tècnica de la tortuga o com es pot introduir l'educació emocional en les rutines diàries (fem que els infants es preguntin entre ells com se senten, donem-los llibertat per explicar com estan i, si cal, ajudem-los entre tots).

Segons Luz Guerrero, el que cal és fer que els infants siguin capaços de posar noms a les seves emocions, que les puguin compartir i que puguin buscar solucions si ho necessiten. No necessàriament les persones que han tingut èxit a nivell escolar són realment feliços i triomfen en la seva vida. D'aquesta manera, per què no intentem canviar-ho? Ajudem als nens i nenes a posar nom al que senten, a descobrir què és el que realment els agrada i apassiona i quines són les seves millors habilitats. Com a mestres, hauríem d'acompanyar als infants en aquest descobriment i, així, ensenyar o donar eines als petits per a ser feliços en les seves vides.


Sandra Coto Bernal 

 

Redes:L'aprenentatge social i emocional: les habilitats


“Estamos impidiendo que los niños y jóvenes tengan un desarrollo óptimo cuando les privamos del aprendizaje social y emocional” René Diekstra

En el següent vídeo de Redes, Elsa Punset parla amb el psicòleg i expert en educació emocional René Diekstra, amb qui veurem com es troba actualment l'aprenentatge d'aquesta disciplina i quins avantatges concrets té en el desenvolupament d'infants i joves. 

Com bé sabem, actualment la majoria de les nostres escoles diuen que tenen com a objectiu principal afavorir el desenvolupament global dels infants. Tot i això, com s'explica en el vídeo, poques tenen en compte el desenvolupament social, emocional i ètic, aspectes molt importants per les vides de les persones. Segons el psicòleg, això passa perquè la majoria d'escoles no tenen recolzament ni saben com ensenyar habilitats socials i emocionals. Segons ell, per educar les emocions calen dur a terme pràctiques adequades amb la finalitat de desenvolupar quatre habilitats bàsiques en aquest àmbit:

- Aprendre a percebre i gestionar les pròpies emocions. 
- Aprendre a construir i mantenir relacions.
- Aprendre a prendre decisions responsables i ètiques.
- Aprendre a posar-se al lloc de l'altre.

Com apunta Punset, un nen que coneix i sap gestionar les seves emocions no només tindrà millors resultats acadèmics, sinó que també estarà més preparat pel món laboral.Com haureu vist, en el vídeo s'explica que és important ensenyar a distingir les emocions. A continuació us adjunto el Monstre de Colors, un dels recursos que utilitzen com a exemple per a treballar-ho amb els infants.


Sandra Coto Bernal.

 

L'educació emocional, necessària per fer front als reptes i problemes

Com condicionen les nostres actituds a les emocions? I el nostre comportament? Podem trobar aquestes respostes a l'entrevista feta al Professor Bisquerra, catedràtic i especialista en educació emocional, durant un episodi del programa "Els Matins de TV3". 

Segons l'expert, la intel·ligència emocional és la capacitat de prendre consciència de les nostres emocions i gestionar-les de forma apropiada perquè s'aprofitin a favor propi i a favor dels demés. 
Ell afirma que sempre és possible regular aquestes emocions però no és senzill, per això és necessari fer un entrenament emocional. Es tracta de prendre consciència que en tot moment estem sentint emocions i que hi ha una interacció permanent entre estímuls, comportament, emocions i pensament. 
Rafael Biquerra exposa que les persones sempre estem buscant emocions, tot i que som hipersensibles a les emocions negatives. Explica que regular les emocions significa mantenir un equilibri entre dos extrems, el control emocional i la repressió. 

En el vídeo també es comenta l'experiència de l'Escola Montnegre, de la Batllòria, en la qual s'ha introduït una assignatura per ensenyar als alumnes a reaccionar davant de les situacions en les que es trobaran tant en l'àmbit personal com professional. 
Els docents d'aquesta escola estan treballant amb el seus alumnes experiències emocions a partir d'un personatge, anomenat Tom. D'aquesta manera, ells representen aquesta experiència, la vivencien i exposen els seus sentiments i emocions personals. 
En aquesta dinàmica pren molta rellevància el treball de les emocions negatives, atès que moltes vegades no són acceptades pels individus. També intenten ampliar el vocabulari emocional de l'alumnat.


Enllaç del vídeo (minut 12 al 25):
http://www.tv3.cat/videos/4093110/Votacions-a-Catala-de-lAny-i-leducacio-emocional-necessaria-per-fer-front-als-reptes-i-problemes
Silvia Ferrer Bassa

 

 

  Vulnerabilitat del nen davant les emocions. Funcions de la família

En el seu article, Vulnerabilitat del nen davant les emocions. Funcions de la família, Olga Prada Soler, explica que la nostra vida emocional determina la nostra conducta. Aquesta ja ve establerta des de l'inici de la vida, des que el nadó es troba a l'úter matern.
Si des de l'inici de la vida l'infant pot experimentar la cura i l'afecte dels seus pares cap a ell, aquest desenvoluparà confiança en si mateix, capacitat per tolerar les frustracions i desenvolupar una vida autònoma i aprendre. 
Els pares són els que reben el malestar dels seus fills i els que han de poder retornar-los aquests d'una forma més lleugera, donant-li un significat. D'aquesta manera, ells aniran prenent consciència de si mateixos i podran tolerar més la frustració. 
Sovint les emocions més complicades de tolerar són les que tenen relació amb l'agressivitat. Per aquesta raó, és important reconèixer les emocions positives dels nens per tal que, quan aquestes predominin, ells s'adonin que aquestes són millors i se senti estimat i acceptat. 
 Gràcies a aquestes funcions parentals s'estableix un vincle segur i madur d'un nen que conté les dificultats, s'adapta als canvis, comprèn i accepta, etcètera. 
En conseqüència a tot això, la conducta de l'infant serà regida pel pensament i no per la impulsivitat.

Sílvia Ferrer Bassa 
 

Redes:Aprender a gestionar las emociones

A l'inici del programa, Eduard Punset explica que les emocions ens influeixen i ens defineixen com a persones. També comenta que a l'escola és important treballar les emocions abans d'ensenyar valors i continguts.
Seguidament, fa entrevistes a diversos professionals experts en el tema de l'educació emocional.
En primer lloc, Richard Davidson, un neuropsicòleg pioner en aquest àmbit, exposa que els nens han de tenir la capacitat de controlar les emocions negatives perquè no persisteixin a la seva ment, atès que aquestes interfereixen a la capacitat d'aprendre.
En segon lloc, Daniel Goleman, comenta que ensenyar habilitats socials i emocionals als infants des de l'educació infantil fins a la Universitat, fa que aquests esdevinguin més cívics i millors estudiants. Sovint pensem que l'emoció i la cognició són dos elements separats, però això no és així, sinó que formen part de la mateixa àrea cerebral. Per tant, saber controlar les emocions et converteix en millor estudiant.
Seguidament, Matthieu Ricard, un monje budista, diu que la meditació ajuda a gestionar les emocions. Al llarg de l'entrevista ens explica com es pot utilitzar la meditació per a renovar l'educació i ajudar als nens i nenes.
En quart lloc, Vivette Glover exposa que la gestió de les emocions ja comença des de l'úter matern. Els nivells d'ansietat de la mare embarassada afecten al nen i condicionen la seva vida. Així doncs, l'ansietat d'una mare a la llarga poden provocar en el seu fill dèficit d'atenció, problemes conductuals, hiperactivitat, ansietat, entre d'altres.
Finalment, l'Elsa Punset ens explica que durant els primers cinc anys de vida es formen els grans patrons emocionals que ens regiran, és a dir, l'amor i la curiositat. 

 
"Las emociones negativas interfieren en el aprendizaje de los niños"
Richard Davidson

En relació a aquest capítol, Faros Sant Joan de Déu, juntament amb la col·laboració de la Fundació Eduard Punset, va publicar el quadern ¿Cómo educar las emociones. La inteligencia emocional en la infancia y la adolescencia. El document consta d'una sèrie de recomenacions teòriques i pràctiques per a fomentar la intel·ligència emocional en la família i en l'escola, i també conté aportacions d'Eduard Punset i diversos experts en la matèria, com Linda Lantieri, Francisco Mora o Rafael Bisquerra.


Sílvia Ferrer Bassa 

Com educar les emocions?

Com educar les emocions? La intel·ligència emocional en la infància i l’adolescència és un article de diferents autors membres col·laboradors de l’Observatori FAROS. En aquest document, molt complet i interessant, es fa referència a diferents temes relacionats amb les emocions i l’educació emocional com per exemple: Què són les emocions?, Educar amb intel·ligència emocional a la família, Intel·ligència emocional a l’aula, Les claus de la intel·ligència emocional, etc. Així, podem observar com es tracta el tema tenint en compte a diferents membres o espais significatius per als infants com són la família i l’aula o escola (a més dels docents) i la societat mateixa.

En les diferents pàgines de l’article (decorades amb petites obres d’art d’infants de l’Hospital Sant Joan de Déu) autors rellevants com Eduard Punset i Rafael Bisquerra analitzen l’evolució de la concepció de les emocions al llarg del temps i defensen la necessitat d’educar-les en diferents àmbits de la vida: societat, escola, si familiar...i d’atribuir-les el sentit que els hi pertoca. Gairebé a final de l’article trobem 10 claus de la intel·ligència emocional que exposa Octavi Planells: Emocions per defecte, Aliment per a les emocions, En la pell d’altres, Un pilar de la nostra intel·ligència, Cinc habilitats imprescindibles, La forja de la intel·ligència emocional, La recepta per a la prevenció, Com més aviat millor, a la llar i a l’escola. A més, també trobem referències bibliogràfiques per a aquells als qui els hi interessi el tema i vulguin saber-ne molt més.


                                                                                                                Claudia Corvillo Almansa 


Les emocions a l'Educació Infantil


Les emocions a l’Educació Infantil: Detecció de necessitats de Bort, S., Gimeno, A., Morales, M. I Renau, C; és un article relacionat amb una investigació sobre les emocions a l’Educació Infantil. Amb aquesta investigació el què es pretén és comprovar si el treball de les emocions és suficient i adequat a les escoles i, a més, demostrar la importància d’aquestes. Per tal d’arribar a aquesta conclusió i valorar la rellevància de les emocions en les escoles, les autores han analitzat el tema a partir d’un qüestionari de dues parts (una personal i l’altra professional) dirigit al professorat. El qüestionari es va passar a una mostra composada per tres docents d’Educació Infantil d’un centre públic de la província de Castelló.

Molts estudis universitaris exposen que la intel·ligència emocional és tant important o més que d’altres tipus d’intel·ligència i fins i tot s’ha arribat a demostrar que les persones que posseeixen un major nivell d’intel·ligència emocional aconsegueixen tenir més èxit en la seva vida. És per això que en aquest estudi es va considerar necessari investigar si es treballa adequadament l’educació emocional a les aules d’Educació Infantil ja que és l’etapa en la qual l’alumnat comença a ser conscient de les emocions i també en la qual el procés de socialització amb iguals esdevé essencial en el desenvolupament dels infants.

En aquest article doncs es pot observar detalladament l’anàlisi de les tres mostres passades a les tres docents diferents i conèixer si realment a les escoles (en aquest cas en aquesta concreta) es treballen les emocions i si aquestes docents també es formen en educació emocional.


Personalment considero que Les emocions a l’Educació Infantil és un article breu però interessant que ens ajuda a aclarir una mica més el tema de l’educació emocional a les aules. Partim de l’afirmació (gràcies a molts estudis) que el treball de les emocions és rellevant en el desenvolupament dels infants, sobretot dels més petits, però...realment és essencial? Realment s’hi dedica temps a les aules a tractar aquest tema? Els docents reben formació sobre aquest tema? Hi ha cursos de formació en educació emocional accessibles? Tenint en compte les conclusions a les quals han arribat les autores d’aquest article podem afirmar que el treball de les emocions en Educació Infantil sobretot, és important però no suficient i que s’hauria de repensar com es treballa aquest tema a les aules i el temps que se l’hi dedica. 

                                                                                                               Claudia Corvillo Almansa 


Redes: Educació Emocional des de l’úter matern

En el programa Redes: Educació Emocional des de l’úter matern d’Eduard Punset s’exposa la investigació que ha realitzat la psicobiòloga perinatal de l’Imperial College London, Vivette Glover, de la relació que hi ha entre l’estat d’ànim; les emocions i l’alimentació de la mare durant l’embaràs amb el fetus. 

L’entorn que ens envolta, des del primer moment, ens influeix. En el cas del fetus, el seu primer entorn és l’úter de la mare. D’aquesta manera, amb la investigació de Glover es demostra que el bebè no només és receptiu des del naixement, sinó des del dins l’úter matern.

El naixement és un moment molt estressant pel bebè, tot i això, hi ha diferents nivells d’estrès segons el tipus de part. És a dir, en el cas d’un part amb fòrceps per a l’infant és un moment molt estressant, en canvi si és un part amb cesària; és un moment sense estrès i en el cas de ser un part natural es troba en el nivell entremig d’estrès que pot sofrir el nen o nena.

Actualment, les cures emocionals, tant de la mare com del pare, no es tenen en compte durant l’embaràs. L’estat emocional dels progenitors durant l’embaràs és molt important que sigui tranquil, ja que si no és així, pot causar diferents trastorns a l’infant al llarg de la seva vida. 


Ana Pons Coll
  

Com educar les emocions en els nens?

El dimecres dia 13 de novembre de 2013 va tenir lloc la conferència Com educar les emocions en els nens? que neix de la col·laboració entre l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Observatori FAROS (plataforma de promoció de la salut i el benestar infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona). 

En aquesta conferència, María Ángeles Mairena (psicòloga clínica de l’Hospital, experta en educació emocional i membre col·laboradora de l’Observatori FAROS) i Inma Roger (cap d’estudis de l’escola La Farigola del Clot i màster en Educació Emocional per la UB) donen unes molt bones eines per aprendre a treballar la gestió de les emocions amb els infants. Malgrat és una conferència una mica llarga és molt interessant per conèixer amb molt més detall i més profundament el tema que vertebra el nostre bloc.                                                                                                                   Claudia Corvillo Almansa 

4 comentaris:

 1. Em sembla molt interessant tot el que exposeu en el vostre blog! Tal com comenteu en algunes de les publicacions, l'educació emocional pot ajudar als infants a augmentar el seu benestar i, sota el meu punt de vista, no se'ns està formant en aquest àmbit. Així donsc, estic totalment d'acord en què calen més programes de formació docent per poder treballar l'educació emocional a l'escola.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Moltes gràcies Cristina! Tal com comentes, per tal de treballar una adequada Educació Emocional des de l'escola, els mestres som els primers que ens hem de formar.

   Elimina
 2. Gràcies per tot aquest recull d'informació que mostreu i compartiu! Diuen que les emocions ens fan sentir persones i, si es així, trobo molt interessant que com a futures mestres d'Infantil i Primària us informeu, també, sobre l'educació emocional.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Moltes gràcies Francesc! Creiem que és un tema molt tabú a l'escola i, al mateix temps, molt important. Així, pensem que amb aquest blog és un primer pas per endinsar-nos en aquest món i compartir-lo amb la resta de gent interessada amb l'Educació Emocional.

   Elimina