Editorials i portals d'interès

Guía breve de EDUCACIÓN EMOCIONAL para familiares y educadores


Què és la intel·ligència emocional? I l'educació emocional? Quin tipus d'intel·ligències hi ha? En la guia breu d'Educació Emocional, creada per l'Associació Elisabeth d'Ornano pel trastorn de dèficit d'atenció i d'hiperactivitat, podem trobar resposta a totes aquestes preguntes i inquietuds sobre el tema de les emocions i també ens donen alguns consells per a treballar-les tant a l'aula com a casa.

Després d'una explicació sobre què és la intel·ligència i l'educació emocional, es descriuen les teories modernes de la intel·ligència segons Goleman, Gardner i Robison. A continuació s'expliquen els objectius de l'alfabetització emocional i com es pot afavorir des de l'àmbit educatiu aquesta educació emocional en les diferents etapes evolutives dels infants. Seguidament es descriuen una sèrie de qüestions pràctiques per a les famílies i els professors i també es fa una esmena a l'educació en valors. Per últim, trobem una carta d'Elisabeth d'Ornano on resumeix les idees principals del tema a tractar. 

Cliqueu sobre la imatge per accedir al llibre en versió PDF:

http://elisabethornano-tdah.org/archivos/guia-educacion-emocional-familiares-educadores.pdfSandra Coto Bernal. 

Programa Escolar de Desarrollo Emocional (P.E.D.E.) 

Davant l'idea que l'ensenyament de continguts acadèmics no és suficient per l'èxit professional i per la vida en general, des de la Conselleria d'Educació i Ciència del Principat d'Astúries s'ha elaborat el Programa Escolar de Desarrollo Emocional (P.E.D.E.), un material per a tota la comunitat educativa que pretén donar una sèrie de recursos per afavorir el desenvolupament de la intel·ligència intraersonal i l'interpersonal, és a dir, de les emocions. 

El que es vol aconseguir és que els nens i nenes, des de petits, sàpiguen gestionar millor les seves emocions i que, d'aquesta manera, aconsegueixin més èxits personals, acadèmics, socials i que en definitiva "siguin persones més felices".

El material conté un llibre-guia i tres quaderns d'activitats: un pels alumnes a l'aula, un pels alumnes a casa i un altre pels pares i mares. Tots els llibres es poden descarregar en PDF en els següents enllaços:Sandra Coto Bernal

Viatge a les emocions: E.Punset

Amb aquest Viatge a les emocions Eduard Punset ens convida a conèixer els enigmes del món emocional i del què sentim per dins. Aquesta obra reuneix: El viatge a la felicitat, el viatge a l'amor i el viatge al poder de la ment. 

En primer lloc amb l'autor ens endinsem en la cerca de la felicitat, una aventura a través de tot el què ens pot conduir o allunyar de l'objectiu: les emocions, l'estrès, els factors socials, econòmics, culturals, religiosos...

Esdevé una obra interessant que aporta els descobriments científics més recents sobre el tema i que, a més, ens proposa la fórmula de la felicitat.

Viatge a les emocions reuneix les claus que mouen el món (la felicitat, l'amor i el poder de la ment) i ens ajuda a conèixer molt més sobre el tema que vertebra el nostre blog.

Eduard Punset: Viatge a les emocions
     
Claudia Corvillo Almansa 


El sonido de la hierba al crecer

El sonido de la hierba al crecer és un blog destinat a millorar l'estimulació dels alumnes amb autisme. Dins d'aquest, hi ha un apartat que tracta íntegrament de les emocions, el qual ens permet conèixer detalladament com les viuen els infants amb aquest trastorn i ens proposa diversos recursos per a aprendre a gestionar-les i treballar-les amb ells.  Així doncs, ens ofereix descripcions de les emocions, experiències d'aplicació, activitats, contes interactius i un llibre. 
Centrant-me en el llibre Las emociones paso a paso, aquest intenta desmentir el mite que explica que les persones amb autisme no senten ni mostren emocions. No obstant això, és cert que els és més complicat mostrar-les que a les persones sense dificultats. És per aquesta raó que s'ha escrit aquest llibre, el qual està compost per 83 pàgines plenes d'exercicis, pautes d'actuació, consells i materials per a treballar.


 

Sílvia Ferrer Bassa

 

Psicologia infantil - Imma Abad

Imma Abad, una psicòloga infantil, ha creat una pàgina web en la qual hi podrem informació sobre la seva carrera professional,  els serveis que ella ofereix, recursos per ajudar als infants i informació per a contactar amb ella.
Fent referència als recursos, d'una banda trobem uns tallers d'educació emocional que imparteix ella mateixa. Aquests tallers són un espai de joc on els nens poden aprendre a identificar, expressar i gestionar les seves emocions. Per tant, aquests gaudeixen d'un espai càlid i divertit on els nens poden sentir-se còmodes per expressar-se lliurement i aprendre. 
D'altra banda, també se'ns mostren una sèrie de jocs terapèutics que permeten una aproximació al llenguatge dels infants i, d'aquesta manera, també a les seves emocions. Aquests jocs no només estan pensts per a ser utilitzats pels professionals, sinó que també poden fer-ho les famílies. 

Sílvia Ferrer Bassa

 

Pinterest: Educació Emocional

El Pinterest és una xarxa social que permet compartir imatges als usuaris i crear i administrar coleccions d'imatges en taulells. En relació al tema del blog, trobem un Pinterest de l'educació emocional de Fer de Mestres

Aquí, podem trobar diferents imatges sobre propostes interessants per a treballar l'educació emocional amb els més petits. A més d'imatges que permeten observar l'aplicació de les propostes a l'aula també podem trobar fotografies de contes, de manualitats, de vídeos, de recursos...

Alguns dels exemples que apareixen en aquesta xarxa són: Resolució de conflictes, N'hi ha per tothom, Arribar a un acord, Regulador emocional, Termòmetre d'emocions...

Cal destacar que és un recurs interessant per a trobar diferents idees per a treballar les emocions i els sentiments amb els infants a partir de diferents metodologies i des de diferents àrees ja que són propostes que poden ser aplicades tant en l'àrea de llengües com en l'àrea de visual i plàstica.
Claudia Corvillo Almansa

Les emocions

Les emocions és un llibre penjat a la web creat per aecc (Asociación Española Contra el Cáncer). 
A la primera part del llibre hi trobem informació detallada que ens permet adquirir més coneixements sobre l'educació emocional o a reestructurar l'existent. Aquest ens exposa què són les emocions, com aprendre a regular-les, la importància de l'educació emocional, entre d'altres aspectes.
A partir de la pàgina 9, se'ns ofereixen activitats i experiències d'aplicació per a treballar les emocions i aprendre a expressar-les i a controlar-les. A més, també hi ha recomanacions per a les famílies o educadors per tal de saber com ajudar als infants a manejar aquestes emocions.
Per acabar, al final de llibre hi ha exposat un programari interactiu anomenat "El bosc encantat", el qual permet dotar d'estratègies de control emocional a nens i nenes amb edats compreses entre 7 i 9 anys.

   
Sílvia Ferrer Bassa

Fundació per a l'Educació Emocional

La Fundació per a l'Educació Emocional (FEM) té com a finalitat desenvolupar el benestar personal i social a través de la investigació, la formació i la difusió de programes i eines en Educació Emocional per tal de fomentar hàbits i conductes que milloren el benestar de les persones de qualsevol condició social. Els seus objectius són:
- Obrir un marc de solidaritat en la gestió del coneixement en Educació Emocional.
- Sensibilitzar a la societat de la importància de la Educació Emocional.
- Promoure la investigació, la difusió i la Formació en Educació Emocional per a particulars, professionals i organitzacions. 

En la seva pàgina web podreu trobar una gran quantitat de recursos, informació i notícies relacionades amb tot el tema de les emocions i l'Educació Emocional. A més, també ofereixen l'oportunitat de col·laborar a la seva fundació.

pelotas_emociones
Sandra Coto Bernal

 

Rafael Bisquerra - Educació i Intel·ligència Emocional

El següent portal d’interès que us presentem és del catedràtic d’orientació Psicopedagògica en la Universitat de Barcelona (UB) i director de màsters i postgraus d’aquesta universitat, Rafael Bisquerra Alzina i del GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica.

En aquesta plana web, podreu trobar informació sobre l’Educació Emocional i la Intel·ligència Emocional com la definició, els objectius, els continguts i diferents autors destacats en aquest àmbit.

A més, aquest portal ens ofereix diversos cursos sobre els temes esmentats anteriorment que es realitzen a la Universitat de Barcelona, generalment.

Finalment, també trobareu un apartat, dins la plana web mateixa, una sèrie de conferències de l’autor d’aquesta, és a dir, fetes per Rafael Bisquerra.


Ana Pons Coll

Cuentos para crecer - Dolors Garcia Folch


El documents que us presentem és un recull de contes anomenat Cuentos para crecer de Dolors Garcia Folch per treballar les emocions i l’autoestima a l’etapa d’Educació Infantil. 

Concretament, és un recull de set contes. Cadascun d’aquests tracta un tema detallat sobre l’Educació Emocional.  El primer d’aquest serveix per treballar l’autoconfiança. El segon conte és per aprendre a respectar els demés i treballar la paciència. Seguidament, el tercer conte fa referència a valorar el que tenim, sense dependre dels diners. En quart lloc, el conte correspon a tenir confiança amb un mateix. EL cinquè conte que es presenta és per treballar el respecte a l’espai i la llibertat d’aquelles persones que estimem. El penúltim conte, serveix per entendre la por i aprendre a superar-lo. I per últim, el setè conte, és per aprendre a superar els obstacles que una persona es pot trobar al llarg de la seva vida. 
Ana Pons Coll


Sentir y crecer. El crecimietno emocional en la infancia.

 
Palou, Sílvia. (2010). Sentir y crecer: El crecimiento emocional en la infància(4ª ed.). Barcelona: Graó.

El llibre Sentir y crecer. El crecimiento emocional en la infancia de Sílvia Palou Vicens ofereix elements de reflexió, anàlisi, suggerències, invitacions i recursos, entre d’altres, tant per a pares i mares com educadors/es, amb l’objectiu de dur a terme una pràctica d’educació emocional progressivament estructurada. És a dir, aquest llibre aporta un ampli ventall de tots els àmbits que s’han de tenir en compte per treballar el descobriment de la vida emocional de cada infant. 

El desenvolupament i grandària de les persones influeix en la capacitat de comunicar-se, de la disponibilitat d’eines, símbols i llenguatges que serveixen per relacionar-se amb els altres. Així doncs, no podem entendre el desenvolupament d’una persona sense situar-la en un entorn determinat. 

A la primera part del llibre, fa reflexionar sobre els quatre eixos fonamentals que ens permeten entendre i comprendre la creació del món afectiu de l’infant. 

Seguidament, en la segona part, hi ha l’explicació de propostes educatives posades a la pràctica aplicant diferents estratègies i situacions de la vida quotidiana, tot donant molta importància a les persones que es troben en l’entorn més proper dels infants. 

La tercera part, esmenta la importància de la relació entre l’escola i la família, tot exposant diferents exemples reals. 

Per últim, en la quarta part del llibre, s’ofereixen un gran llistat de recursos tant bibliogràfics, discogràfics com iconogràfics. 


Ana Pons Coll

Recomanacions

Per aquells qui vulguin saber molt més sobre les emocions recomanem alguns llibres i documents interessants que tracten amb més profunditat i des de diferents perspectives el tema:

-Torralba, F. (2013). Un mar d’emocions (1a ed.). Barcelona: Angle Editorial. 
-Renom, A. (Coord.), Bisquerra, R. et al. (2003). Educación emocional. Programa para educación primaria (1ª ed.). Barcelona: Wolters Kluwer.
-Cadarso, V. (2007). Las emociones ¿engordan o adelgazan? (1ª ed.). Palmyra Editorial. 
-Esquivel, L. (2013). El libro de las emociones (1ª ed.). 
-Byrne, R. (2007). El secreto (1ª ed.). Urano. 
-Hernàndez, G. (2009). El llibre de les emocions (1ª ed.). Barcelona: La Butxaca.
-Albadalejo, M. (2007). La comunicació més enllà de les paraules (1ª ed.). Barcelona: GRAÓ.

I pels més petits…

-Pujol, E. (2013). El gran llibre de les emocions (1a ed.). Barcelona: Parramon. 
-Martí, M. Treballem les emocions amb Toni i Tina (1a ed.). Barcelona: Castellnou. 


                                                                                                   Claudia Corvillo Almansa 

 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada