Valoració de noves interfícies

Primer projector interactiu tàctil

Epson presenta el primer projector interactiu tàctil EB-595Wi, en un congrés celebrat a Madrid, que permet als mestres i als alumnes controlar les presentacions i els treballs realitzats a l'aula. El projector conté dos llapis interactius que es poden utilitzar a la vegada i, a més, afavoreix el treball col·laboratiu ja que és possible aplicar sobre la seva superfície fins a sis dits. 

Per utilitzar el projector no cal connectar-lo a un ordinador si no és necessari i és possible fer-lo servir sobre qualsevol tipus de superfície, ja sigui vertical o horitzontal com ara una taula. A més, permet connectar fins a 50 dispositius inal·làmbircs amb l'aplicació Epson iProjection.

A part del model esmentat, Espon també va mostrar els projectors de curta distància EB-480, EB-420, EB-470 i EB-430 per l'educació i el model EB-W16SK que projecta imatges en tres dimensions, aspecte molt interessant per a poder-nos apropar encara més a la realitat. 

Creiem que pot resultar molt atractiu tenir projectors interactius als centres educatius ja que ens ofereixen noves possibilitats de treball, doncs, a diferència de les PDI, els podem fer servir en múltiples contextos i amb diverses funcions.

Podeu veure i saber més sobre el seu funcionament en el següent vídeo:
El Reactable

Una eina original, atractiva i fàcil d’utilitzar per als infants pot ser el Reactable. Aquest va ser creat per recuperar la gesticulació, la visió i la multidimensionalitat que té l’electrònica i els nous mitjans audiovisuals, és a dir, serveix per fer música. 

El Reactable està format per una taula rodona translúcida i lluminosa que fa d’interfície i, així, permet a les persones controlar el sistema, tot manipulant objectes. Cada objecte té una funció específica destinada a la generació, la modificació o el control del so. A més, aquests són passius i de diferents formes, ja que no tenen cap sensor. 

Així doncs, el que han de fer els usuaris és moure i connectar els diferents objectes entre si, ja sigui canviant la posició i/o l’orientació, i combinant elements sintetitzadors per tal de crear les composicions musicals. A més, a sota la taula hi ha una càmera de vídeo que analitza, de manera constant, la superfície i fa un seguiment exhaustiu de l’orientació i la posició dels objectes. 

En el moment en què es connecten i mouen els diferents elements, a través d’un projector situat a sota la taula, apareixen animacions de diversos colors, convertint-ho en un tot, les interaccions dels objectes amb la música. 

Per concloure pensem que, des del punt de vista educatiu, el Reactable es  pot fer servir per treballar i despertar la creativitat en els infants mitjançant la música i les TIC, des dels més petits fins als més grans, ja que ells mateixos poden ser els creadors de peces musicals.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada