Experiències d'aplicació

La educación de emociones básicas en niños y niñas de dos años

En l'article La educación de emociones básicas en niños y niñas de dos años, Lozano, J. i Vélez, E. presenten el seu projecte d'innovació a través del qual han volgut mostrar com identifiquen i expressen els sentiments i les emocions infants de dos anys, tot analitzant la seva influència en relació a la millora de les seves habilitats socials. 

El joc ha estat la base de la seva proposta i ha servit com a mediador en el desenvolupament emocional i social, doncs com bé diuen, durant els primers anys aquest ocupa un lloc molt important en els nens i nenes ja que potencia la interacció amb els seus iguals, afavoreix l'interès pel que fan els seus companys, ajuda a expressar i comprendre les emocions al mateix temps que respecta el propi ritme d'aprenentatge i el nivell maduratiu de cada infant.  

Així doncs, en el seu article, els autors ensenyen com porten a la pràctica el seu projecte i com l'avaluen, tot arribant la conclusió que és possible educar els sentiments a l'aula de manera lúdica.Sandra Coto Bernal 
 

Vinculando la teoría con la práctica: Las emociones en Educación Infantil

Mónica Silvina Martínez Viscio, mestra d'Educació Infantil, davant les seves inquietuds per treballar les emocions amb els seus alumnes, es va formar en l'àmbit de l'Educació Emocional. Arran d'això, en el seu article del Portal d'Intel·ligència Emocional, ens explica i ens ofereix algunes pautes per desenvolupar les habilitats emocionals en els nens i nenes més petits. 
Així doncs, en primer lloc, parla sobre com establir i introduir les emocions dins dels hàbits i les rutines de l'aula i, seguidament, ens presenta el Racó de les emocions, un espai propi dins l'aula on els infants aprenen a identificar les seves emocions mitjançant activitats específiques dins dels eixos de la consciència d'un mateix, de l'autoregulació, la motivació, el reconeixement dels altres i l'empatia i les habilitats socials. 

Trobo molt interessant que una mestra d'Educació Infantil expliqui la seva experiència dins l'aula sobre el treball de les emocions ja que és de gran ajuda i serveix d'exemple pels altres mestres per a treballar el camp emocional amb els petits, aspecte força difícil de fer si no es té una bona formació sobre aquest àmbit.

Sandra Coto Bernal 

Les cares de les emocions

Les cares de les emocions és un joc de targetes que convida als estudiants a representar diverses emocions. Totes les persones sentim emocions, i podem reaccionar de diverses maneres en funció de la situació en la que ens trobem. És per això que és important aprendre a reconèixer el que sentim per així poder expressar i mostrar les nostres emocions. A més, d'aquesta manera la gent que ens envolta ens podrà comprendre millor i saber quan i com ajudar-nos. 
Aquest joc va dirigit a alumnes de cicle inicial i mitjà i té una durada d'uns 50 minuts, aproximadament. 
Els passos a seguir per al desenvolupament del joc són els següents:

  1. Per començar, es tracta de motivar a l'alumne per a participar a l'activitat. Se'ls pot explicar que els humans sentim emocions en tot moment i que és important conèixer-les per entendre'ns millor a nosaltres mateixos i als altres (5 minuts).
  2. Els infants s'asseuen en un cercle i enmig d'aquest es posen, de cara al terra, les targetes que contenen les cares amb les emocions dibuixades. Es demana que cada alumne n'agafi una i pensi en l'emoció que hi ha representada (5 minuts).
  3. Es demana a alguns dels alumnes que intentin simular l'expressió que fan amb la seva cara quan senten aquella emoció, per tal que els seus companys la puguin endevinar. En aquest moment es pot potenciar la reflexió dels infants mitjançant preguntes com les que es mostren a continuació: Quina cara reflexa el teu company?, Quins trets t'ho fan pensar?, Has sentit mai aquesta emoció? Quan?,... (15 minuts).
  4. Un cop treballades totes les emocions, els infants hauran de dibuixar en un full en blanc una màscara que representi l'emoció que senten ells en aquell moment. Quan acabin, es poden passejar per la sala per tal de mostrar aquestes als companys (20 minuts).
  5. Per acabar, es fa una reflexió conjunta amb tot el grup-classe (5 minuts).


Sílvia Ferrer Bassa

 

Memory de les emocions

El Memory de les emocions permet treballar el coneixement de les emocions i la intel·ligència emocional amb els infants. 
El joc consisteix en tres tipus de plantilles que permeten crear les targetes per a jugar: plantilles amb el revers de les targetes, plantilles de cares amb expressions i plantilles amb paraules. 

  Un cop tinguem totes les targetes preparades, podem començar a jugar. Podem practicar dos tipus de joc diferents.
El primer consisteix en què es col·loquen totes les targetes de cara al terra i, aixecant-les una a una, s'ha d'aconseguir relacionar una cara amb la paraula corresponent que la descriu. Si al girar dos targetes s'aconsegueix fer una parella, pot continuar jugant el mateix jugador. En cas contrari, si apareixen dues cartes desaparellades, es passa el torn al següent jugador. 
El segon joc tracta de teatralitzar. Es col·loquen totes les targetes de cara al terra i un jugador n'agafa una. Aquest ha d'intentar representar l'emoció que apareix dibuixada a la carta per tal que els altres jugadors l'endevinin. 


Sílvia Ferrer BassaCom em sento?

De vegades treballar les emocions amb els infants i, sobretot amb els més petits de forma senzilla i allunyant-nos de l'abstracció d'aquestes, no resulta gens fàcil. No obstant, navegant per diferents blocs he trobat una proposta original per introduir  les emocions en els infants d'educació infantil en el bloc DianaEducació.

A partir d'unes fotografies penjades a l'aula sobre diferents personatges amb diferents emocions, es tracta que els infants col·loquin el seu nom a sota de cada imatge, amb el dibuix que correspongui amb el seu estat d'ànim en aquell moment. A partir d'aquí es poden treballar les emocions fent reflexionar una mica als alumnes: Com et sents ara? Enfadat? I com és que et sents enfadat? Que t'ha passat alguna cosa?...D'aquesta manera es dóna peu a reflexions i converses amb els més petits en les quals aquests descriuen les seves emocions, el què els hi ha fet sentir-se així, etc. 


Són moltes les possibilitats d'activitats que podem fer amb recursos infinits amb els infants, només cal imaginació i ganes!

Claudia Corvillo Almansa

La capsa dels petons

Una proposta molt interessant per treballar el tema de les emocions i dels sentiments a l’aula és la de La capsa dels petons que apareix al bloc Fer de Mestres. Tal i com se’ns diu, a més de les situacions espontànies que succeeixen a l’escola en relació a les emocions i als sentiments es necessari programar activitats per a l’Educació Emocional.

La capsa dels petons és un bon recurs que facilita el reconeixement, l’expressió i l’acceptació dels sentiments propis i els dels altres i crea un ambient d’afecte i alegria.

En primer lloc, es pot introduir La capsa dels petons de la següent manera: En rotllana, es tracta d’explicar un dels molts contes que parlen de petons que es poden acompanyar amb el suport de titelles, imatges,... Alguns dels contes poden ser: La provisió dels petons de la Zea de Michel Gay; Mare, de quin color són els petons? d’Elisenda Queralt i Carla Pott; Quina col·lecció de petons! de Marta Romera o Petons perduts de Carlota Valls i Andra Zayas. Els personatges i les històries d’aquests contes fan que es creï un ambient relaxat i afectuós. Una de les coses que es pot fer és convidar als alumnes a que es facin un petó fort, un de suau, un de volador, etc.


Per tal que no s’escapin els petons es pot mostrar la capsa (que ja s’haurà fet anteriorment) i es podrà explicar que en ella es guardaran tots els petons per anar-ne a buscar sempre que se’n necessitin.


Una altra activitat que es pot fer a continuació és que a partir d’una nota als pares cada infant porti un pintallavis i després de pintar-se’ls es tracta que en una cartolina blanca estampin el seu petó i després escriguin el seu nom.


Un cop s’hagi fet això, es pot demanar als infants que els posin a la capsa que es deixarà a l’aula i d’aquesta manera, cada cop que un alumne estigui trist o nerviós...podrà agafar un petó i animar-se.  

Aquesta proposta és una bona manera de reconèixer també als infants; a aquells que es senten més incòmodes davant de l'expressió de les emocions, als que interactuen més...i crear entre tots un ambient afectuós i d’alegria. 


Claudia Corvillo Almansa


Fer de mestres

El següent recusos és el blog Fer de mestres, on ens ofereixen una proposta didàctica amb diferents activitats per treballar els colors de cada emoció. La primera sessió es tracta de fotografiar als nens i nenes de la classe expressant amb la cara diferents emocions. Tot seguit, es passarien totes les fotografies a l’aula, per mitjà d’un vídeo. A continuació, s’iniciaria una conversa per etiquetar cada emoció que ha sortit i exemplificar situacions que els infants hagin sentit aquella emoció en concret.

La següent activitat que es proposa és oferir als infants una sèrie de targetes de colors diferents. La/el mestre els plantejaria la següent afirmació: penseu una emoció que vàrem treballar a la sessió següent i escolliu una targeta del color que us sembli que representa aquella emoció i, després i podeu dibuixar la cara corresponent. Tot seguit, l'autora del bloc ens planteja fer un mosaic amb totes les targetes de cada nen i nena. 

Per últim, la darrera sessió per treballar els colors de les emocions amb infants d’infantil, ens proposa fer-ho per mitjà del conte El monstre de colors de l’Anna Llenas.


Ana Pons Coll

 Em sento...

El blog  Em sento..., ens proposa un recull d’activitats, classificades per temes, tot utilitzant les TIC. 

El primer bloc d’activitats és per treballar les emocions i les sensacions mitjançant la música. La sessió que ens ofereix té l‘objectiu que els infants relacionin una emoció amb una música determinada. 

El segon bloc es planteja treballar les emocions i les sensacions a partir de la nostra cara. Les dues activitats que se’ns proposa són les següents. La primera consisteix a utilitzar un joc que permet canviar el rostre de la cara per expressar les emocions que vulguin. I la segona activitat es tracta de què els infants es facin fotos de la seva cara, de primer pla, amb ajuda dels pares. Després, les descarregaran a l’ordinador i les retocaran amb un programa. 

El següent bloc que ens proposen és per treballar la identificació de les emocions i les sensacions a través dels personatges dels contes. En aquest cas, han escollit dos contes que tracten dues emocions diferents, aquests són La vaca paca i  El gegant egoista.

El penúltim bloc consisteix en els colors, concretament, què ens fan sentir els colors. Aquesta activitat tracta d’observar diferents quadres de pintors coneguts amb l’objectiu que els nens i nenes identifiquin els diferents colors que utilitzen depenent de l’estació de l’any representin. Tot aquest procés d’observació i identificació serà per mitjà d’una conversa. Després, per tal que siguin ells mateixos els creadors de les obres, faran un dibuix per representar l’alegria i la tristesa amb el programa KidPix.

L’últim bloc presenta un Jclic de les emocions i les sensacions. Concretament, el bloc es titula “podem jugar amb les emocions”. 

 

Ana Pons Coll

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada