Programaris multimèdia

En aquesta secció trobareu un seguit de programes multimèdia sobre les emocions. A part de poder accedir al programa corresponent, també podreu veure'n un anàlisi complet on hi trobareu la seva descripció, les característiques de la seva interfície, la seva funcionalitat i les aplicacions que se'n poden fer a l'escola, entre d'altres. Esperem que us agradin!!
_______________________________________________________________________________________

DÉFICIT DE ATENCIÓN Y MEMÓRIA AUDITIVA - Agrega

Agrega 2 és una iniciativa portada a terme pel Ministeri d’Educació, Red.es i les comunitats autònomes. Es tracta d’una federació de repositoris de continguts digitals educatius oberts que seguixin la normativa del currículum oficial.
En concret s’analitzarà una de les unitats didàctiques que ofereix, la referent al dèficit d’atenció i memòria auditiva (Cliqueu a la imatge per accedi-hi).
http://agrega.carm.es/visualizador-1/es/pode/presentacion/visualizadorSinSecuencia/visualizar-datos.jsp

Dins d’aquesta, trobem diferents paquets d’activitats:

- Instruments que sonen.
- Colors.
- Associació de sons a emocions.
- Cada imatge amb el seu so. 
Tenint en compte la temàtica del blog, doncs, podem veure que hi ha un apartat que ens interessa per treballar l’educació emocional a l’escola i, en aquest cas, amb infants amb dèficit d’atenció i memòria auditiva.

Vegeu l'anàlisi complet del programari en l'enllaç següent:

SANDRA COTO BERNAL

 

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

Emociones y sentimientos: Emociones básicas esdevé un recurs destinat a infants per a treballar les emocions que pertany a la Obra Social de "La Caixa". 

Aquest recurs va destinat a alumnes d'educació primària i forma part d'un conjunt d'interactius destinats a proporcionar eines per a treballar l'educació socioemocional i en valors. S'engloba dins d'un bloc l'objectiu del qual és donar a conèixer als infants les emocions i sentiments que les persones experimenten per aprendre a ser conscients del què cadascú sent en diferents situacions i aprendre a expressar-ho i gestionar-ho. 

L'activitat s'inicia donant a escollir entre cinc sentiments bàsics: por, amor, tristesa, alegria i ràbia que es poden escollir aleatòriament. Cada un d'aquests s'inicia amb una breu animació protagonitzada per dos personatges que mostren com experimenten les emocions cada un. Després els alumnes han de relacionar l'emoció/sentiment que hagin seleccionat amb el personatge que creuen que l'experimenta. 

Enllaç a l'anàlisi del programari : 


CLAUDIA CORVILLO ALMANSA

DESCUBRE CÓMO ERES

Vedoque és una pàgina web de recursos educatius creada per Antonio Salinas, informàtic, i María Jesús Egea, mestra, que busquen noves formes d’ensenyar i defensen el joc com a principi d’aprenentatge.
En aquest cas, Descubre cómo eres es tracta d’una pàgina amb activitats i continguts de “Coneixement del Medi”, destinat a alumnes de 2n d’Educació Primària, que es divideix en tres apartats diferents:
- Identitat: en aquesta part s’estudien les dades i els trets físics que identifiquen a les persones i s’explica què és el DNI, tot donant l’opció als infants d’imprimir el seu utilitzant la webcam.
- Sentiments: aquest apartat és el que té relació amb el nostre blog ja que es repassen els diferents sentiments i la importància de respectar els dels altres mitjançant un seguit d’activitats.
- Diversitat: aquí es destaca la importància del respecte a les diferències i als drets i deures dels infants a través d’UNICEF.
A més d’aquests tres apartats, també se n’inclouen d’altres:
- Lectures: en aquests apartat hi ha un total de tres lectures: ¿Cómo es el color Carne?, d’Olga Alamán i Clara Roca, un petit conte sobre uns nens que experimenten sentiments contraposats en una mateixa tarda, i una descripció dels Vedoques. Després de cada lectura hi ha diferents activitats per valorar el nivell de comprensió lectora dels nens i nenes.
- Repàs: aquí hi ha un seguit d’exercicis, com ara de completar frases o de triar la paraula correcta, per tal de repassar els continguts anteriors.
- Joc: a través d’aquest joc els infants hauran d’utilitzar la lectura comprensiva per saber quin és el destí correcte de cadascun dels personatges. 
Sin título.jpg

Vegeu l'anàlisi complet del programari en l'enllaç següent:

SANDRA COTO BERNALIF YOU CAN

If you can esdevé un joc destinat a infants per a treballar les emocions. Va destinat a alumnes d'educació primària i és un videojoc que ha estat creat per a impulsar l'aprenentatge social i emocional en les habilitats dels més petits. 

En aquest joc mentre els alumnes s'endinsen en un món d'aventures en la ciutat imaginària de Greenberry aprenen les habilitats que els hi servirà per aconseguir el benestar i l'èxit en la vida. 

En aquest recurs l'usuari ha de dissenyar el seu propi personatge i retornar la ciutat de Greenberry al seu passat a través de l'exploració èpica de Zigurat. A més d'aconseguir reunir a diferents personatges haurà d'explorar i dominar les seves pròpies emocions en situacions similars a les del rol que compleix el seu personatge en el joc. 

Així, entre d'altres aspectes els més petits gràcies a aquest joc poden aprendre a gestionar les seves emocions com la frustració i la decepció, mostrar empatia pels altres, col·laborar amb els altres i prendre bones decisions. 

Enllaç a l'anàlisi del programari: CLAUDIA CORVILLO ALMANSA

CUENTOS INTERACTIVOS

ClicClicClic cuentos interactivos és un programari multimèdia que recull un seguit de contes infantils interactius en castellà accessibles i gratuïts per a tothom. La finalitat principal del programa és fer una divulgació de la cultura i introduir la lectura en l’àmbit de les noves tecnologies. D’aquesta manera, el projecte serveix perquè els infants puguin passar-s’ho bé i, alhora, aprenguin acompanyats de les seves famílies, mestres i companys.

La pàgina consta de dos grans apartats, dividits segons l’edat dels infants:
- El racó de l’Iván y Navi: El poder de la imaginación. Aquest apartat està pensat per a nens i nenes de 3 a 6 anys i està format per un total de set contes diferents. El fil conductor de tots ells són dos germans que han de resoldre diversos problemes a través de la seva imaginació i amb l’ajuda dels usuaris.

- El racó del Mundo al Revés: otras versiones de los cuentos populares. Aquest apartat està dirigit a nens i nenes de 6 a 8 anys i conté un total de set contes que són versions de diferents històries populars.

- ¿Qué hacemos con el enfado? (El racó de l’Iván y Navi).

- Pedro el miedoso (El racó del Mundo al Revés: otras versiones de los cuentos populares).
(Cliqueu a les imatges per accedir als contes)
En el següent enllaç trobareu l'anàlisi del programari multimèdia:

SANDRA COTO BERNAL


GESTIÓN DE LAS EMOCIONES

El programari multimèdia Gestión de las emocions: Emociones perturbadoras con ontros niños y niñas, consisteix a treballar les diferents emocions i sentiments que poden viure els infants en diferents situacions de la vida quotidiana amb els seus companys.
L’objectiu principal d’aquest programari és oferir als infants, eines i estratègies per gestionar les seves emocions, sobretot en moment de tensió.  
D’aquesta manera, el programa comença amb una animació per fer-los reflexionar i diferents estratègies per resoldre i “superar” de la manera més adequada possible una situació de fortes emocions.
Per últim, s’ofereixen quatre imatges per escollir. En les quatre el procediment és el mateix, ja que a partir de la imatge l’usuari haurà de triar una o dues emocions que suggereix aquell dibuix. Després, el recurs interactiu ofereix dues eines per gestionar les emocions, tot fent-lo reflexionar i, finalment, es formula una pregunta general perquè sigui treballada en veu alta i en gran grup.
En el següent enllaç trobareu l'anàlisi del programari multimèdia:

ANA PONS COLL

LES MILLORS AMIGUES


El programa multimèdia que es presenta es tracta d’un conte, Les millors amigues.  En aquest es treballa l’amistat, el respecte i la confiança a la resta de persones. 

L’objectiu principal d’aquest prorgramari és que els infants llegeixin i/o escoltin el conte de manera atenta i comprensiva, per tal de poder respondre les qüestions de comprensió que es formulen al final d’aquest.

Així doncs, el conte tracta sobre una situació, molt quotidiana, que els passa a dues amigues. A causa d’un fet, una d’elles se sent dolguda i s’enfada molt amb l’altra. Tot i això, gràcies a la reflexió, fent èmfasi al diàleg, al respecte i al companyerisme, que fa fer la mare de la nena a ella, les dues nenes tornen a ser les millors amigues.

Per finalitzar, el que ens ofereix aquest programai perquè els infants interactuïn, sobretot, són les preguntes de comprensió que es formulen al final del conte. 


En el següent enllaç trobareu l'anàlisi del programari multimèdia:

ANA PONS COLL

ELS CONTES D'EN TOM I LA LAIA


El programa "Els contes d'en Tom i la Laia" és un recull de contes interactius en català per a llegir i escoltar, acompanyats d'una sèrie d'activitats que els complementen i que potencien l'aprenentatage del català a primària. A més a més, també ens permet conèixer la històries i les aventures d'en Tom i la Laia, els dos personatges protagonistes. 


Dos dels contes que inclou el programa, anomenats "Qui té por d'en Jan?" i "En Pere Maisespanta" són molt útils per a treballar l'educació emocional i l'autocontrol de les emocions amb els infants. En el següent enllaç trobareu l'anàlisi complet del programari multimèdia: 
https://docs.google.com/document/d/1hyylIo0BnrCap5i7RadPnlYqx8JAODg7kIrJhFK6jNg/edit?usp=sharing
SÍLVIA FERRER BASSA

 GESTOS: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN


El programa "Gestos: lenguaje y comunicación" és un recull d'activitats interactives en llengua castellana destinades a treballar l'educació emocional amb els infants, amb les quals poden aprendre a identificar les diferents emocions i a distingir diverses formes d'expressar-les. També permeten aprendre que a través del cos, els gests i les paraules podem representar sensacions, estats d'ànim i situacions. 


Aquest també ofereix una guia pels docents, una guia pels estudiants i una sèrie de materials complementaris per tal d'ampliar la informació treballada a partir de les activitats.

En el següent enllaç trobareu l'anàlisi complet del programari multimèdia:
https://docs.google.com/document/d/1uvWCL2UzfaEsoASVLzivhGnqZvK9T3vK9LuXrdgYsn8/edit?usp=sharing SÍLVIA FERRER BASSA

 

 BIENVENIDOS AL COLEGIO!


El programa "Bienvenidos al colegio" és un recull d'activitats interactives en llengua castellana destinades a treballar l'educació emocional amb els infants.També té la funció d'oferir als infants, pares i educadors la possiblitat de treballar altres continguts bàsics, com pot ser la resolució d'operacions bàsiques o la formació d'oracions, d'una forma més motivadora pels nens i nenes. Al treballar l'educació emocional amb els infants, permet augmentar el seu coneixement sobre les emocions i aprendre a identicar-les mitjançant el llenguatge verbal i no verbal. 

En el següent enllaç trobareu l'anàlisi complet del programari multimèdia:
https://docs.google.com/document/d/1phmPe5-1OBEavRD8m15E1Zj4L5G8WD4NTNV-3AAkddA/edit?usp=sharing

SÍLVIA FERRER BASSA

  

FORMA DIFERENTES CARAS

Forma diferentes caras esdevé un joc destinat a infants per a treballar les emocions que pertany a una pàgina web anomenada bartolo.cl. 

Aquest joc va destinat a alumnes d’educació infantil ja que esdevé un recurs senzill que consisteix en formar diferents cares a partir de les indicacions que es donen. Així, els alumnes poden entendre el missatge només a través de l’escolta (ja que a la pàgina inicial se’ns presenta un personatge que és qui explica el joc, el què s’ha de fer i qui dóna també les ordres). Els alumnes han de formar la cara que la instrucció els hi proposi (formant també els ulls al personatge, el cabell, la boca...). 

D’aquesta manera, sempre que els infants encertin allò que se’ls hi demana, aconseguiran augmentar el número de punts (en aquest cas presentats en forma d’estrelles) que apareix al marcador de la part inferior de la pantalla. És un recurs simple, que permet treballar entre d’altres aspectes la capacitat lingüística (donat que malgrat n’hi hagi prou escoltant la instrucció també hi apareix de manera escrita), l’escolta activa, l’atenció, la comprensió, etc. 


Enllaç a l'anàlisi del programari multimèdia: 

CLAUDIA CORVILLO ALMANSA 


ACCIONES COTIDIANAS Y EMOCIONES 

El programari multimèdia Acciones cotidianas y emociones ofereix treballar les diferents cultures que hi ha en el món des del punt de vista de les emocions. L’objectiu d’aquest és designar una emoció a cada acció que apareixen en les imatges.

D’aquesta manera, a partir de diverses imatges de situacions quotidianes comunes a les cultures del món, els infants hauran de relacionar l’acció amb l’emoció corresponent o que els suggereixi. És a dir, a l’inici del programa l’usuari pot escollir entre dos tipus d’activitats. Per una banda, la primera que es pot triar consisteix a escollir una imatge de totes les que apareixen en la interfície segons la història que s’explica. Per altra banda, la segona activitat que es pot fer consisteix a relacionar una de les quatre emocions que apareixen, tot tenint en compte l’acció que es reflexa a la imatge. 


En el següent enllaç podreu veure l'anàlisi del programari multimèdia:
https://docs.google.com/document/d/14AVFiG3QClHGdUN5c1Ce3UNG1inQR9dowXegCvaXvwM/edit?usp=sharing


ANA PONS COLL

 

EMOCIONESEl programari educatiu “Emociones” és un joc en el que l’usuari ha d’identificar la imatge que correspon a l’emoció proposada aleatòriament pel programa, la qual escolta i llegeix en cadascuna de les pantalles que van apareixent. Segons l’opció escollida, les imatges que apareixen poden ser representades per pictogrames o imatges reals d’altres nens i nenes, les quals solen agradar molt als infants atès que els resulten molt familiars.
http://www.pictojuegos.com/emociones/
La funció principal d'aquest programari multimèdia és oferir recursos per tal de treballar l'educació emocional amb els infants. D'aquesta manera, permet potenciar el seu coneixement sobre les emocions i aprendre a identificar-les mitjançant el llenguatge no verbal i les expressions.

 
SÍLVIA FERRER BASSA


PELAYO Y SU PANDILLA - LOS SENTIMIENTOS


Pelayo y su pandilla és un programari multimèdia que recull un total de 75 unitats didàctiques, per a Educació Infantil, que segueixen un mateix fil conductor i que es divideixen en tres grans blocs:
- Món físic, natural, social i cultural.
- Comunicació i representació.
- Identitat i autonomia personal.
Tot i tenir accés a totes les unitats didàctiques (cliqueu a la imatge de dalt), els següents enllaços ens permeten accedir a dues d’elles - dins del bloc d'identitat i autonomia personal - que tracten els sentiments, temàtica del nostre blog. (Cliqueu a sobre de cada imatge per accedir al programari).
http://nea.educastur.princast.es/repositorio/RECURSO_ZIP/1_1_ibcmass_u06/index.html

http://nea.educastur.princast.es/repositorio/RECURSO_ZIP/1_ibcmass_u25/index.htmlVegeu l'anàlisi complet del programari, i en concret d'aquestes dues unitats didàctiques, en l'enllaç següent:
https://docs.google.com/document/d/1bNzFTQahXYTyvd7_84P1Bip0fh1HICm-hqoZ0O7x1JE/edit?usp=sharingSANDRA COTO BERNAL


EMOCIONS I SENTIMENTS

“Emocions i sentiments” és un paquet d’activitats de JClic destinades a alumnes d’educació infantil i de cicle inicial d’educació primària relacionades amb el món de les emocions i dels sentiments. 

Les activitats de diferent tipus (puzles, de relació, de sopa de lletres, de cerca de parelles...) permeten treballar les emocions i els sentiments a partir de fotografies i de diferents sons ja que es tracta que els infants siguin capaços de relacionar una imatge amb l’emoció a la qual fa referència. Així, són capaços també de relacionar diferents imatges amb una mateixa emoció. Cal dir que pels alumnes no sempre és fàcil relacionar-les ja que hi ha imatges on es veu clarament l’emoció i sentiment i d’altres que poden fer dubtar més.  A més, és important destacar també que amb aquest paquet d’activitats es treballa la lectura, la comprensió i el llenguatge audiovisual.
CLAUDIA CORVILLO ALMANSAEL BOSQUE ENCANTADO

El programa multimèdia educatiu del Bosque encantado va destinat a infants de 7 a 9 anys. Aquest programa es realitza per mitjà d’un joc per formar i entretenir sobre la gestió de les emocions.
 
L’objectiu d’aquest és oferir estratègies de control emocional per als infants en diferents situacions de la seva vida quotidiana, com per exemple d’element protector de comportaments de risc i/o conducta, entre d’altres. 

D’aquesta manera, el joc El bosque encantado es desenvolupa en un entorn imaginari amb els seus protagonistes màgics com els elfs, fades, bruixes, trols i edificis com castells abandonats i amb unes pautes molt fixes. El seu funcionament és similar al joc de taula La oca, és a dir, cada jugador (com a màxim 5 jugadors o 5 equips) clica sobre la fitxa que simula el dau. Seguidament, la fitxa corresponent del jugador avança (automàticament) i planteja una pregunta. Per últim, el jugador avançarà pel tauler a mesura que respongui de manera correcta les preguntes. 

Finalment, perquè els infants puguin interactuar amb aquest programa multimèdia educatiu remarca, des de la primera interfície, la necessitat d’una persona adulta.